Dzisiejsza data:

Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja w Horodle

Horodło wymienione jest po raz pierwszy w 1287 jako wieś książęca, w 1366 już jako gród, ośrodek włości. Wtedy zapewne erygowano tu cerkiew prawosławną.

            W 1472 w Horodle były już dwie cerkwie. W 1836 dziedzic Antoni Wieniawski wraz z parafianami wybudował drewnianą cerkiew unicką. W 1875 zamieniono ją na prawosławną, spaliła się w latach 20. XX wieku. Na jej miejscu w 1928 wybudowano kolejną, dla obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (neounickiego). Według J. Góraka to ostatnia cerkiew na Zamojszczyźnie zbudowana z drewna. Obecnie świątynia służy jako kościół filialny parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej i św. Jacka w Horodle.

Usytuowana jest w południowo-zachodnim narożniku rynku, na pagórku. Jest orientowana, drewniana o konstrukcji zrębowej, z zewnątrz oszalowana. Trójdzielna, założona na nietypowym planie – wejście główne w wydzielonej, węższej od nawy części frontowej (babińcu) jest głęboko cofnięte, do obu stron wnęki przylegają małe pomieszczenia. Jedno z nich jest składzikiem, w drugim znajdują się schody na chór mieszczący się nad wnęką. Duża kwadratowa nawa jest przykryta pozornym sklepieniem kolebkowym z zaskrzynieniami wspartymi na czterech drewnianych kolumnach. Węższe od nawy prezbiterium, oddzielone od niej ścianką ikonostasową, zamknięte jest trójbocznie i nakryte pozornym sklepieniem kolebkowym. Po obu stronach prezbiterium są kwadratowe zakrystie.

Na zewnątrz zręby ścian mają tę samą wysokość. Dachy nad częścią frontową i nawą są dwuspadowe, nad prezbiterium wielopołaciowy, pokryte blachą. Pośrodku nawy wznosi się ośmioboczna wieżyczka na sygnaturkę z cebulkowatą kopułką. Analogiczna, mniejsza wieżyczka – nad dachem części frontowej.

We wnętrzu znajduje się ikonostas z XVIII-wieczną snycerką i współczesnymi ikonami. Ołtarzyki boczne są współczesne.

źródła:

  1. Drewniane budownictwo sakralne – powiat Tomaszów Lubelski, powiat Hrubieszów, Lublin 2008

  2. J. Górak, Dawne cerkwie drewniane w województwie zamojskim, Zamość 1984

Grafika losowa