Dzisiejsza data:

Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Hostynnem

            Pierwotna cerkiew greckokatolicka w Hostynnem została wzniesiona w 1. połowie XVIII wieku z fundacji Michała Józefa Sapiehy, pisarza polnego litewskiego.

             Kolejna cerkiew św. Jerzego (dzisiejszy kościół) powstała w XIX wieku, około1875 została zamieniona na prawosławną. W 1919 rekoncyliowana na kościół rzymskokatolicki, który stanowił filię parafii w Werbkowicach. Budynek zniszczony w trakcie II wojny światowej odnowiono w latach 50. XX wieku. W 1964 zmieniono cerkiewny hełm wieży. W 1975 erygowano w Hostynnem parafię.

Kościół jest murowany, jednonawowy, na planie krzyża, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Od frontu nad kruchtą wznosi się czworoboczna wieża, w niej dzwon z 1566 wykonany we Lwowie.

Dach nad nawą jest czterospadowy, nad prezbiterium wielospadowy, w formie spłaszczonej kopuły. Kruchta po bokach nakryta daszkami pulpitowymi, wieża nakryta ośmiobocznym, ostrosłupowym hełmem. Nad zakrystią (późniejszą) i bocznymi ryzalitami nawy dachy dwuspadowe, wszystkie kryte blachą.

W drewnianym ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i obraz Chrztu Pana Jezusa w Jordanie. W także drewnianych ołtarzach bocznych obraz Serca Pana Jezusa i Serca NMP. Do zabytkowego wyposażenia należy XVIII-wieczny ornat z tkaniny pochodzący z kościoła w Werbkowicach.

źródła:

  1. Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. VIII – woj. lubelskie, z. 6 – powiat hrubieszowski, Warszawa 1964

  2. Zabytki powiatu hrubieszowskiego, opr. D. Grzymała, J. Wojtiuk, Hrubieszów 2011

Grafika losowa