Dzisiejsza data:

wybrane nagrobki

Na cmentarzu znajdują się liczne klasycystyczne nagrobki, przeważnie kamienne. Najstarsze pochodzą z 1. połowy XIX wieku, między innymi Franciszka Olechowskiego, podprefekta obwodu chełmskiego (zm. 1816), z herbem Ratułd; Sebastiana Czaplica (zm. 1832) – w kształcie postumentu z urną; Henryki z Górskich Niemirowskiej, dziedziczki Nowosiółek (zm. 1841) – w kształcie wysokiego krzyża na czworobocznym postumencie, z herbem Trzaska.

Wśród nagrobków żeliwnych wyróżnia się między innymi ten Tadeusza Zawistowskiego (zm. 1855) – w kształcie kolumny zwieńczonej urną.

Z grobów żołnierskich - mogiła powstańców z 1863 (prawdopodobnie uczestników bitwy stoczonej 5 VIII pod Depułtyczami lub potyczki z 2 XI na terenie cmentarza).

Obok kaplicy Zajdlerów znajduje się skromna płyta nagrobna znanego chełmskiego społecznika, dra Edwarda Łuczkowskiego (zm. 1932).

Grafika losowa