Dzisiejsza data:

historia

Położony jest na południe od rynku, na krańcu dawnego przedmieścia Zamojskiego. Pierwotnie był on podzielony na część katolicką i unicką, później (po likwidacji w 1875 kościoła greckokatolickiego) prawosławną. Pod koniec XIX wieku poszerzono go w kierunku południowym, w 1892 został ogrodzony (odgrodzono również część prawosławną od katolickiej) i zyskał trzy bramy wejściowe. W 1915 wyburzono wewnętrzne mury, a rok później cmentarz znowu powiększono. Jego obecna powierzchnia to około 5,5 ha. W 1973 został formalnie wyłączony z użytkowania.

Grafika losowa