Dzisiejsza data:

Miasto w Kotlinie Chodelskiej, siedziba powiatu i gminy miejsko – wiejskiej.

Warto zobaczyć:

Wczesnobarokowy kościół Wniebowzięcia NMP (1663 - 1675, rozbudowany po przejęciu przez pijarów 1713, a następnie 1744 – 1749)

Klasztor pijarów, barokowy (po 1740, ukończono 1758)

Obok wieża, dawne ossuarium z XVII wieku

Przebudowana dzwonnica - brama ukończona w 1751 roku

Pałac, wniesiony przez Słupeckich prawdopodobnie w XV wieku, rozbudowany w 1613 roku i ponownie w 1740 dla Tarłów, przekształcony w latach 1766-1773 w okazałą rezydencję Lubomirskich, wg projektów Jakuba Fontany, Dominika Merliniego i Franciszka Ferdynanda Naxa. Zniekształcony rozbudową II piętra i przebudową na koszary, obecnie jest siedzibą Liceum Ogólnokształcącego

Ratusz na Nowym Rynku, wzniesiony w 1750 roku

Zajazdy przy Nowym Rynku i przy Starym Rynku, z XVIII i początku XIX wieku

Kamienice przy Nowym Rynku, XVIII wiek, przebudowane

Kaplica cmentarna w obecnej szacie z połowy XIX wieku, neogotycka – przebudowana z klasycystycznej kaplicy z 1790 roku.

Cmentarz jest najstarszym w Polsce cmentarzem zlokalizowanym zgodnie z zasadami higieny w czasach oświecenia czyli poza miastem, założony w 1772 roku, kilkanaście lat wcześniej niż warszawskie Powązki

Grafika losowa