Dzisiejsza data:

Synagoga w Józefowie nad Wisłą /nieistniejąca/

W Józefowie istniała też synagoga.

           Murowana po raz pierwszy była wzmiankowana w 1737, być może jest ona tożsama z tą, która dotrwała do czasów współczesnych, w północno-wschodniej części miejscowości. Została ona zdewastowana w 1939 i w 1944, od 1945 stopniowo ulegała rozbiórce. Frontem zwrócona była na zachód, murowana z kamienia i uzupełniana cegłą, otynkowana, dwukondygnacyjna. Miała rzut prostokąta, z kwadratową salą modlitw od północy poprzedzoną przedsionkiem. Na narożach wzmocniona była ukośnymi skarpami. W Katalogu Zabytków… z 1962 opisana została już jako ruina (zachowana ściana zachodnia, wschodnia i północna do wysokości gzymsu wieńczącego), wkrótce została całkowicie rozebrana.

źródła:

Józefów nad Wisłą (tekst Barbara Próchniak), Lublin [1980]

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. VIII – woj. lubelskie, z. 13 – pow. opolski, Warszawa 1962

M. Matyaszewski, Kościół parafialny pw. Bożego Ciała w Józefowie nad Wisłą [w:] Kościoły nadwiślańskie Lubelszczyzny w świetle badań archeologicznych, red. E. Banasiewicz – Szykuła, Lublin 2014

Grafika losowa