Dzisiejsza data:

          Hieronim Rusiecki wystąpił w 1545 roku do biskupa krakowskiego Piotra Gamrata o erygowanie w Adamowie parafii. Erekcja została zatwierdzona w Krakowie 26 sierpnia 1545 roku, powstał pierwszy drewniany kościół ufundowany przez Hieronima Rusieckiego.

          Budowę obecnego, murowanego kościoła parafialnego rozpoczął w 1796 ksiądz Jan Jezierski z fundacji biskupa kamienieckiego Adama Krasińskiego. Na skutek zamieszek wojennych budowę przerwano i ukończono dopiero w 1858 przy pomocy finansowej właściciela dóbr adamowskich - Ludwika Krasińskiego. Świątynię konsekrował biskup Beniamin Szymański w 1860 roku.

          Kościół jest klasycystyczny, z elementami późnobarokowymi, orientowany, bazylikowy o trzech nawach, z wydłużonym prezbiterium o prostym zamknięciu, z kaplicami (zakrystiami) po bokach. 

          Fasadę kościoła ujmują dwie pary pilastrów połączone u góry archiwoltą, zwieńczoną u góry tympanonem. 

          Elewacje boczne są boniowane.

          Prezbiterium i nawę główną przekrywa sklepienie kolebkowe z lunetami, na gurtach, nawy boczne przekrywa sklepienie krzyżowe.

          Wewnątrz zachowały się dwa ołtarze późnobarokowe, w nich obrazy św. Antoniego i św. Mikołaja.

Grafika losowa