Dzisiejsza data:

Kościół pod wezwaniem NMP Królowej Polski w Zembrach

           Parafia w Zembrach została erygowana w 1936 przez biskupa Henryka Przeździeckiego. Głównym powodem jej utworzenia była duża odległość do kościoła parafialnego w Trzebieszowie. Kościół wybudowano w latach 1936 – 1942 według projektu inż. J. Majmeskuła, wówczas kierownika Powiatowego Zarządu Drogowego. Drewno na budowę (wobec braku odpowiedniego na miejscu) zostało zwiezione z okolic Międzyrzeca Podlaskiego a nawet Białej Podlaskiej.

           Kościół jest drewniany, o konstrukcji słupowo-ramowej, z więźbą dachową płatwiowo-kleszczową, na podmurówce. Ma trójnawowy, bazylikowy korpus na planie prostokąta, z nieco wysuniętą elewacją frontową nawy głównej. Wewnątrz przęsła frontowego wydzielona jest kruchta, po jej bokach składzik i schody na chór. Prezbiterium jest węższe, zamknięte trójbocznie, ujęte dwoma symetrycznymi, w rzucie zbliżonymi do kwadratów zakrystiami.

           Nawa główna i prezbiterium mają wspólny, dwuspadowy dach z trójpołaciowym zakończeniem. Od frontu jest on wysunięty i wsparty na czterech wysmukłych słupkach połączonych płytkimi arkadami, tworzy rodzaj wąskiego podcienia. Nad nawą wznosi się wieloboczna wieżyczka na sygnaturkę, ze złożonym hełmem z latarnią. Dachy nad nawami bocznymi i zakrystiami także są wspólne, jednospadowe. Na zewnątrz kościół jest oszalowany pionowo, trójkątny szczyt od frontu – w jodełkę.

           Wewnątrz ściany kościoła są oszalowane poziomo (prezbiterium, nawy boczne) i w jodełkę (nawa główna), pomalowane na olejno. Nawy rozdzielone trzema parami słupów (z dekorowanymi mieczami), które ujmują trapezoidalne arkady. Nawa główna i prezbiterium nakryte są pozornym sklepieniem kolebkowym, nawy boczne płaskimi stropami. Ponad kruchtą umieszczony jest chór muzyczny. Otwory wejściowe są prostokątne, okienne zamknięte półkoliście, te w nawie głównej mniejsze, w kształcie leżących prostokątów.

           W 2010 rozpoczęto budowę nowego kościoła, murowanego.

źródła:

G. Ruszczyk, Drewniane kościoły w Polsce 1918-39. Tradycja i nowoczesność, Warszawa 2001

Zaścianek. Pismo ilustrowane gminy Trzebieszów”, nr 8/1999

 

  • Informacje praktyczne: Najbliższy hotel: Impressja

Grafika losowa