Dzisiejsza data:

Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim

           W 1934 parafię w Tomaszowie objął ks. Władysław Bargiełł. Powołał on komitet budowy nowego kościoła (drewniany, zabytkowy był już za mały na potrzeby parafii). Większością głosów zadecydowano, że powstanie on przy ul. Lwowskiej, na placu po dawnym zakładzie produkcji naczyń fajansowych. Poświęcenia fundamentów dokonano w 1937, do grudnia tego roku mury świątyni osiągnęły już połowę planowanej wysokości. W następnym roku na budowie trwał zastój z powodu braku środków finansowych. W 1939 mury podciągnięto pod sam dach, ale przed wybuchem wojny nie zdążono go położyć. Dalsze prace przy budowie podjęto dopiero po wyzwoleniu i powrocie ks. Bargiełła z obozu, zakończono je w 1949.

           Modernistyczny kościół, projektu architekta Jerzego Siennickiego, jest murowany, trzynawowy, z dominującą nad całością frontową, boczną wieżą. Wnętrze nakrywa kasetonowy sufit.

           W ołtarzu głównym znajduje się figura Serca Pana Jezusa. W prawym, nowszym ołtarzu bocznym, pochodzącym z kościoła parafialnego w Uhnowie (dziś na terenie Ukrainy) znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem adorowanej przez anioły, z 1. połowy XVII wieku, w typie wizerunku z Santa Maria Maggiore w Rzymie. Jest on częściowo przemalowany, w srebrnych koronach i sukience, częściowo pozłacanych (XVIII wiek).

           W zwieńczeniu jednego z nowszych ołtarzy bocznych znajduje się późnobarokowy krucyfiks (XVIII wiek). Ambona, w kształcie łodzi z rzeźbami dwóch apostołów, ma charakter późnobarokowy (przełom XIX/XX wieku), pochodzi z pounickiej cerkwi w Uhnowie. Późnobarokowe ławki (XVIII wiek) zostały przeniesione z tamtejszego kościoła, także obrazy: św. Anny Samotrzeć – barokowy (XVII/XVIII wiek), w ozdobnej, ażurowej ramie rokokowej z 2. połowy XVIII wieku; Wniebowzięcia NMP – barokowy (XVII/XVIII wiek), w ozdobnych ramach z tego samego czasu, zapewne z ołtarza głównego.

           Ze starego kościoła w Tomaszowie pochodzą obrazy Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej (XVIII wiek), św. Łukasza, św. Marka (oba z XVIII wieku), Przemienienia Pańskiego (prawdopodobnie z XVIII wieku, przemalowany). W kruchcie znajduje się krucyfiks zapewne z 1. połowy XIX wieku. Drewniane, klasycystyczne lichtarze i jeden mosiężny z 1. połowy XIX wieku także zostały przeniesione ze starego kościoła.

źródła:

Katalog zabytków sztuki w Polsce, T.VIII, z. 17 – Tomaszów Lubelski i okolice, Warszawa 1982

Tomaszów Lubelski. Monografia miasta, red. R. Szczygieł, Lublin-Tomaszów Lubelski 2011

Grafika losowa