Dzisiejsza data:

Dwór w Dąbiu

           Pod koniec XVIII wieku miejscowość, podobnie jak Pilaszkowice, była w rękach Braunschweigów, śląskich magnatów a od 1784 należała do Klemensa Bystrzonowskiego. W 1826 właścicielem Dąbia był hr. Józef Ostroróg, w 1848 wybudowano tu dwór. W 1853 Dąbie miało dwóch właścicieli: Jana Rutkowskiego i hr. Władysława Ostroroga. W 1859 jako współwłaściciel nadal figurował hr. Ostroróg i Poniecka. Przed II wojną światową majątek należał do rodziny Żyliczów, po wojnie przejęło go państwo. W 1955 dwór został odnowiony i częściowo przebudowany. Obecnie jest w rękach prywatnych, poddany generalnemu remontowi wraz z przywróceniem do stanu pierwotnego.

           Dwór w Dąbiu jest późnoklasycystyczny, frontem zwrócony na południe, murowany z cegły i otynkowany, na rzucie prostokąta. Parterowy (z piętrowymi wystawkami na osiach dłuższych elewacji), podpiwniczony, od tyłu – wskutek spadku terenu – na wysokich suterenach. Od frontu znajduje się czterokolumnowy portyk, od tyłu obszerny taras ze schodami.

           Trójokienne wystawki zwieńczone są trójkątnymi, ogzymsowanymi frontonami (z niewielkimi oculusami pośrodku tympanonu), południowy zdobi gzyms ząbkowy. Elewacje obiega profilowany gzyms wieńczący. Otwory okienne są prostokątne, w profilowanych opaskach. Dach czterospadowy z lukarnami, pobity gontem.

           Wnętrze ma układ dwutraktowy, z sienią i salonem na osi. Pokoje od frontu i salon mają ścięte narożniki maskujące system przewodów kominowych.

           Dwór otaczają resztki parku (obecnie rewitalizowanego). Zachowały się okazy starych drzew (między innymi lipy, kasztany) w układzie krajobrazowym. Podjazd od frontu zakończony jest gazonem.

Źródła:

Dzieje gminy Rybczewice, red. L. Świetlicki, Rybczewice – Piaski – Lublin 1996

Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. VIII, z. 8 – powiat krasnostawski, Warszawa 1960

Grafika losowa