Dzisiejsza data:

Cmentarz wojenny z I i II wojny światowej w Nowodworze-Piaskach

Przy drodze krajowej nr 19 

           Na cmentarzu spoczywają żołnierze polegli podczas I i II wojny światowej. Pierwotnie pochowano tu sanitariuszkę i 429 żołnierzy austro-węgierskich, a także 193 żołnierzy rosyjskich poległych w sierpniu 1915 roku. W latach 30. przeniesiono tu również szczątki żołnierzy z cmentarzy wojennych w Nowodworze, Majdanu Kozłowieckiego i Kozłówce. Znajduje się tu również grobowiec dwóch żołnierzy Armii Krajowej z 1943 roku.

Za Informator turystyczny Lublin i okolice, edycja 2023

Grafika losowa