Dzisiejsza data:

Cmentarz z I wojny światowej w Niedrzwicy Dużej

           W 1915 założono cmentarz wojenny (nieistniejący już) w południowej części wsi, przy trasie Lublin - Kraśnik. Miał on powierzchnię około 0,5 ha, był ogrodzony potrójnym, drewnianym parkanem. Powstał z przeniesienia żołnierskich pochówków z niewielkiego, tymczasowego cmentarza obok dworu i z miejsca nieopodal dzisiejszej ulicy Bazowej, później także z innych miejsc. Razem były tam 42 pojedyncze mogiły i 7 zbiorowych (żołnierzy armii austro-węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej). W okresie międzywojennym na grobach umocowano dębowe i stalowe krzyże z nazwiskami poległych. Kilku pochowanych tu polskich legionistów przeniesiono na cmentarz w Jastkowie. Wtedy także nastąpiła komasacja nekropolii wojennych - pochówki z cmentarza przy szosie przeniesiono na cmentarz przy stacji PKP i częściowo do Niedrzwicy Kościelnej. Na pamiątkę pozostawiono w tym miejscu duży, metalowy krzyż.

            Cmentarz przy stacji kolejowej został założony także w 1915 roku. Pochowano tu żołnierzy zmarłych w szpitalu polowym, w wyniku ran odniesionych podczas transportu kolejowego na tyły - stąd cmentarz przy torach. Na początku był on otoczony potrójną, drewnianą barierą. Są tu cztery zbiorowe mogiły żołnierzy wojsk austro-węgierskich i rosyjskich. Znajdują się na nich dębowe krzyże z napisami, już nieczytelnymi. Do tego jest sześć grobów pojedynczych. Po komasacji z początku lat 30-tych oprócz pochówków z cmentarza przy szosie przeniesiono tu też mogiły z cmentarza w Borkowiźnie. Cmentarz jest otoczony wiekowymi drzewami i metalowym ogrodzeniem. Aktualnie ma powierzchnię 128 m².

Źródła:

1. M. Kosidło, Cmentarze wojenne z I wojny światowej w gminie Niedrzwica Duża, Niedrzwica Duża 2009

2. Witamy w gminie Niedrzwica Duża: weekend w Niedrzwicy, Niedrzwica Duża 2010

Grafika losowa