Dzisiejsza data:

Marcin Chmielecki

(? Chmielnik – 1632 Bazylea)

Profesor Uniwersytetu w Bazylei

 Pochodził z Chmielnika w powiecie lubelskim.

Był wychowankiem i długoletnim profesorem uniwersytetu w Bazylei, wykładał tam logikę i fizykę.

Dwukrotnie (1613 i 1627) pełnił funkcję rektora.

Grafika losowa