Dzisiejsza data:

Dzielnica wchodząca w skład miasta Biłgoraj, dawniej samodzielna wieś.

Warto zobaczyć:

Dawny franciszkański zespół klasztorny:

- eklektyczny kościół św. Marii Magdaleny (1921 – 1929)

- nieczynny klasztor

- kaplica św. Marii Magdaleny (koniec XVIII wieku)

- dzwonnica – brama

Grafika losowa