Dzisiejsza data:

Wieś położona w powiecie świdnickim, w gminie Piaski.

Warto zobaczyć:

Gardzienice I

Pałac (XVIII wiek)

Oficyna (XVII/XIX wiek), obecnie Ośrodek Praktyk Teatralnych

Zespół folwarczny (XIX/XX wiek) z czworakami, oborą, stodołą, cielętnikiem, ruinami rządcówki, kuźnią

Gardzienice II

Zespół dworsko – parkowy: ruiny dworu (XIX wiek), murowane: obora i spichlerz dworski (początek XX wieku)

Pozostałości parku krajobrazowego (XIX wiek)

Grafika losowa