Dzisiejsza data:

Bieławin 

Dawna wieś, obecnie dzielnica przemysłowa Chełma z oczyszczalnią ścieków.

Warto zobaczyć:

Ruiny średniowiecznej wieży

Pozostałości grodu

Grafika losowa