Dzisiejsza data:

Wieś położona w powiecie bialskim, w gminie Terespol, na obszarze Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu, malowniczo położona na skarpie w pobliżu lewego brzegu Bugu.

Warto zobaczyć:

Drewniany kościół św. Jerzego (1683), pierwotnie cerkiew unicka

Zespół dworski (przełom XIX/XX wieku)

Drewniany wiatrak - koźlak z 1921 roku

Pomiędzy Krzyczewem, a Neplami znajduje się lufa czołgu T-34 w formie pomnika, w miejscu gdzie Armia Czerwona forsowała Bug w czasie II wojny światowej

Grafika losowa