Dzisiejsza data:

Czerniejówka rzeka

dawniej Jabłonka

prawy dopływ Bystrzycy, o długości 32,42 km

           Jej źródła znajdują się w okolicach wsi Piotrków Pierwszy, położony na terenie Wyniosłości Giełczewskiej, w południowo–zachodniej części województwa lubelskiego. U początku swych źródeł płynie ku północy. Przepływa przez miejscowości: Piotrków Drugi, Pierwszy, Jabłonna, Czerniejów, Mętów, Ćmiłów. Na terenie miasta przepływa przez dzielnice: Dominów, Głusk, Abramowice i Bronowice. Jest rzeką płytką, o zmiennym i krętym korycie. Częściowo płynie w dawnej dolinie, wyciętej w podłożu kredowym, które zostało zasypane w okresie zlodowacenia przez piaski i mułki. Zbocze lewe jest łagodniejsze, wznosi się stopniowo aż do przejścia w wierzchowinę, natomiast zbocze prawe (fragmentami nieco wyższe), odsłania na południowych peryferiach miasta margiel kredowy. Jest na niej most kolejowy, na terenie Lublina, dzielnicy Bronowice, przy Alei Unii Lubelskiej wpada do Bystrzycy.

           W zlewni Czerniejówki znajdują się dwa ważne dla Lublina ujęcia wód podziemnych (w dzielnicy Dziesiąta i we wsi Wilczopole) zaopatrujące w wodę pitną aż 40% miasta.

           Jej największy dopływ to Skrzyniczanka. Drugi, nienazwany dopływ rzeka przyjmuje w Dominowie.

Grafika losowa