Dzisiejsza data:

Gałęzówka

Mały naturalny ciek, lewobrzeżny dopływ Kosarzewki, o długości 8,99 km

          Swoje źródła ma w bagnistym terenie we wsi Wola Gałęzowska, uchodzi do Kosarzewki przy Zalewie Bychawskim w Bychawie.

Grafika losowa