Dzisiejsza data:

Kościół pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika w Teratynie

           W 1603 Teratyn był wymieniany jako miasto, z kościołem parafialnym. W 1714 już istniał, parafię w tym czasie przeniesiono do Trzeszczan.

            Obecny kościół to dawna parafialna cerkiew prawosławna św. Mikołaja, wzniesiona w 1880 na miejscu poprzedniej drewnianej, greckokatolickiej. Przez kościół rzymskokatolicki została przejęta w 1947.

Świątynia jest murowana, wybudowana w stylu bizantyjskim. Jednonawowa, z prezbiterium zakończonym trójbocznie i dwiema wieżami zwieńczonymi kopułami – jedną, masywną od frontu, nad kruchtą a drugą (nieco mniejszą) nad nawą. Jedna wieża pełni funkcję dzwonnicy, dzwony pochodzą z kościoła w Warężu (obecnie Ukraina). Otwór wejściowy, otwory okienne i prześwity dzwonne zakończone są półkoliście.

W nowym ołtarzu głównym znajduje się pochodzący z kościoła w Zaturcach obraz Matki Boskiej Pocieszenia – być może z XVII wieku, w srebrnej, pozłacanej sukience z XVIII wieku oraz obraz patrona kościoła. Do zabytkowych paramentów liturgicznych należy między innymi barokowa puszka (2. połowa XVII wieku) z herbami Jastrzębiec, pochodząca z Lublina, gładki kielich oraz ornat z kolumną z XVIII/XIX wieku.

źródła:

  1. Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. VIII – woj. lubelskie, z. 6 – powiat hrubieszowski, Warszawa 1964

  2. Zabytki powiatu hrubieszowskiego, opr. D. Grzymała, J. Wojtiuk, Hrubieszów 2011

Grafika losowa