Dzisiejsza data:

Kaplica pod wezwaniem Aniołów Stróżów w Radzyniu Podlaskim

Kaplicę pw. Aniołów Stróżów w Kozimrynku ufundował pod koniec XVII wieku Stanisław Szczuka, wówczas starosta lubelski.

           Położona jest ona przy drodze na Parczew, poza obszarem pałacowym. Ma plan sześcioboku. Jest dwukondygnacyjna, przykryta stożkowym dachem z murowaną, barokową latarnią ozdobioną wolutowymi spływami. Elewacje wieńczy belkowanie o gładkim fryzie. Lizeny, którymi ujęto naroża, tworzą dekorację ramową. Kondygnacje rozdzielają odcinki gzymsu pasowego. W dolnej kondygnacji znajduje się wejście w ościeżu zamknięte półkoliście a w pozostałych elewacjach półkoliste wnęki zamknięte dekoracyjną konchą. Ściany górnej kondygnacji przeprute są spłaszczonymi oculusami w głębokich ościeżach.

            Podczas ostatniej renowacji odkryto wewnątrz dekorację sklepienną w typie renesansu lubelskiego (analogiczną do tej w prezbiterium kościoła) oraz XVII-wieczne inskrypcje na ścianach z datami oraz nazwiskami, przypuszczalnie wykonawców.

źródła:

S. Jarmuł, Szkice z dziejów Radzynia Podlaskiego i byłego powiatu radzyńskiego, Radzyń Podlaski 1995

Radzyń Podlaski. Miasto i rezydencja, red. G. Michalska, D. Leszczyńska, Radzyń Podlaski 2011

Renesans lubelski, opr. L. Dulik, Lublin 2013

Zawada J., Cmentarz parafialny w Radzyniu Podlaskim, Radzyński Rocznik Humanistyczny, t. 9, 2011

Grafika losowa