Dzisiejsza data:

Kościół pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tarnawatce

Początki parafii prawosławnej lub greckokatolickiej w Tarnawatce są nieznane.

             Poprzednia drewniana cerkiew Trójcy Świętej została wzniesiona w 1679 z fundacji Jana III Sobieskiego. Około 1864 zamieniona na prawosławną. Obecną (dzisiejszy kościół), na nowym miejscu wybudowano w 1890 według projektu Wiktora Syczugowa. Ikony do cerkwi malował artysta malarz Ruczkin.

W 1921, wraz z erygowaniem parafii, zamieniono ją na kościół rzymskokatolicki. W latach 1925 - 1930 zmieniono wystrój budynku, przekształcono jego plan i bryłę: dobudowano zakrystię, zmieniono dach nad nawą, zlatynizowano kształt wieży. Według Katalogu Zabytków… - według projektu architekta Kranza (?). Kolejne prace remontowe i adaptacyjne prowadzono około 1950 i 1968 roku.

Kościół jest orientowany, murowany, jednonawowy, z wieżą od frontu i prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Wieża i wieżyczka na sygnaturkę mają barokizujące hełmy. Pierwotna cerkiew wybudowana została w stylu neoruskim (według klasyfikacji zaproponowanej przez B. Seniuka), będącym narzędziem umacniania władzy cara i podporządkowanej mu Cerkwi prawosławnej.

W nowym ołtarzu głównym znajdują się późnobarokowe rzeźby sześciu aniołków (2. połowa XVIII wieku) oraz obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem (1. połowa XVIII wieku – za Katalogiem Zabytków…), malowany na desce.

Na wyposażeniu jest późnobarokowy krucyfiks (XVIII wiek), dwa gładkie kielichy – jeden z XVIII/XIX wieku, drugi z 1. połowy XIX wieku, sześć cynowych lichtarzy o charakterze późnobarokowym (XVIII wiek).

źródła:

1. Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. VIII – woj. lubelskie, z. 17 – Tomaszów Lubelski i okolice, Warszawa 1982

2. B. Seniuk, Prawosławne cerkwie guberni lubelskiej i siedleckiej zrealizowane według projektów arch. Wiktora Iwanowicza Syczugowa…[w:] Do piękna nadprzyrodzonego. Sesja naukowa... Chełm 2003

Grafika losowa