Dzisiejsza data:

Folwark

Istniał już za Tęczyńskich, został znacznie rozbudowany przez Lubomirskich i Sieniawskich. Za rządów księcia Aleksandra Augusta Czartoryskiego Końskowola stała się siedzibą administracji nadwiślańskich dóbr „Familii”. Sam folwark końskowolski obejmował 900 ha. Był on usytuowany na południowym skraju miasteczka. Miał rozbudowane zaplecze gospodarcze - oprócz pałacu ekonoma znajdowały się tu także mieszkania urzędników, mieszkania oraz warsztaty rzemieślników kilkudziesięciu profesji, trzy browary, gorzelnia, cegielnia, młyny, składy, spichlerz, stajnie i obory. W latach 1862 - 1914 folwark miał charakter wzorcowego gospodarstwa rolnego prowadzonego przez Instytut Puławski, odbywali tu praktyki studenci.

Zachowały się dawne budynki gospodarcze: obora (holendernia) z 1830 oraz zabytkowy, wielofunkcyjny, późnobarokowy (lata 70-te XVIII wieku) spichlerz. Jest on murowany, piętrowy, nakryty wysokim, czterospadowym dachem. Wnętrze przykryte jest drewnianymi stropami.

źródła

Końskowola: historia i zabytki, opr. P. Pytlak, Końskowola 2015

Grafika losowa