Dzisiejsza data:

Stare Miasto w Lublinie           

           Jeden z kilku najbardziej wartościowych zachowanych zespołów miejskich w Polsce, ślad dawnej świetności Lublina. Brukowane uliczki, wysokie kamienice po obu stronach tworzą wyjątkową atmosferę zachowanego klimatu dawnych epok.

Grafika losowa