Dzisiejsza data:

Wieś położona w powiecie lubelskim, siedziba gminy, obok miejscowości przepływa rzeka Ciemięga, lewy dopływ Bystrzycy.

Warto zobaczyć:

Zespół pałacowy:

- pałac Budnego (1894), wg projektu Aleksandra Zwierzchowskiego

- kordegarda

- park krajobrazowy (koniec XIX wieku)

Cmentarz legionistów - powstał zaraz po bitwie pod Jastkowem pomiędzy wojskami austriackimi, w skład których wchodziła I Brygada i 4 pułk piechoty Legionów Polskich, a wycofującymi się wojskami rosyjskimi. Główne natarcie prowadzone było środkiem frontu, który zajmowały wojska polskie. W bitwie poległo 108 żołnierzy austriackich oraz 128 legionistów. Wszyscy zostali pochowani na utworzonym cmentarzu wojennym w Jastkowie.

Kościół NMP Królowej Polski

Grafika losowa