Dzisiejsza data:

Wieś położona w powiecie lubelskim, w gminie Strzyżewice, nad rzeką Bystrzycą (dopływ Wieprza).

Warto zobaczyć:

Zespół kościoła:

- kościół św. Trójcy (1683), na miejscu drewnianego kościoła Najświętszej Marii Panny (1431), wewnątrz obrazy i epitafia Koźmianów oraz portret trumienny jednego ze Skarbków-Kiełczewskich

- pomniki nagrobne Gintowttów i Klambrowskich, dawnych właścicieli tutejszych włości

- dzwonnica

- plebania

Cmentarz wojenny z I wojny światowej

Grafika losowa