Dzisiejsza data:

Wieś na Wysoczyźnie Lubartowskiej, nad rzeką Kurówką, położona w powiecie puławskim, siedziba gminy.

Warto zobaczyć:

Barokowy kościół Znalezienia Krzyża Świętego i św. Andrzeja Apostoła (1624, rozbudowany 1640, 1724 – 1731), z unikatowym w skali kraju pomnikiem grobowym Vanitas (Marność Życia) - prawdopodobnie pomnikiem grobowym Łukasza z Bnina oraz Izabeli z Tęczyńskich Opalińskiej, oraz dziełami Tylmana z Gameren: nagrobkiem Zofii z Opalińskich Lubomirskiej i portalami.

Dawny cmentarz przykościelny, upamiętniono tu pomnikami między innymi Franciszka Dionizego Kniaźnina oraz generała Józefa Orłowskiego

Kościół św. Anny, dawny przyszpitalny, renesansowy (1611 – 1613)

Plebania (1 połowa XVII wieku)

Klasycystyczny ratusz miejski (1775)

Relikt cmentarza ewangelicko-augsburskiego

Grafika losowa