Dzisiejsza data:

Wieś położona w powiecie bialskim, siedziba gminy, przez wieś przebiega droga nr 813.

Warto zobaczyć:

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP (1835) więcej ...

           - dzwonnica (1835)

           - cmentarz przykościelny

W lasku Horodek znajduje się kościół św. Onufrego (XIX wiek), dawniej cerkiew prawosławna – miejsce powszechnie znanych odpustów w dniu św. Onufrego (czerwiec)

Grafika losowa