Dzisiejsza data:

Sanna

(Sanka)

rzeka, prawy dopływ Wisły o długości 51,3 km i powierzchni dorzecza 606,8 km²

           Wypływa z terenu Roztocza Gorajskiego, z dwóch zespołów źródeł oddalonych od siebie o 200 m, położonych na wysokości około 225 m n.p.m., we wsi Wierzchowiska. Płynie od północnego-wschodu ku południowemu-zachodowi do Modliborzyc, gdzie zmienia kierunek na zachodnio-północny. W górnym biegu płynie głęboką doliną tworząc jeden z najpiękniejszych krajobrazów Lubelszczyzny. Wzdłuż górnego i środkowego biegu rzeki znajduje się duża liczba stawów hodowlanych. Na 29 km Sanny, w miejscowości Zaklików jest utworzony zalew rekreacyjny oraz pochodząca z 1929 roku elektrownia wodna. W środkowym biegu dolina rzeki poszerza się płynąc północnym krańcem Równiny Biłgorajskiej, która jest częścią szerokiej kotliny Sandomierskiej. Płynie tu przez kompleks Lasów Lipskich, tuż przed samym wpadnięciem do Wisły, w okolicach Opoki Dużej zbliża się ponownie do Wzniesień Urzędowskich, które w tym miejscu kończą się stromą krawędzią tuż nad samą rzeką. Sanna wpada do Wisły na 296 km jej biegu na wysokości 135 m n.p.m.

Ważniejsze dopływy:

Lutynka, Stanianka, Karasiówka, Tuczyn.

Ważniejsze miejscowości nad Sanną:

Wierzchowiska, Wolica, Modliborzyce, Potoczek, Zaklików, Łążek, Borów, Kosin, Opoka Duża

źródła:

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom 10, Warszawa 1889

Marek Nasiadka, Powiat kraśnicki, leksykon krajoznawczy, Kraśnik 2010

Grafika losowa