Dzisiejsza data:

(zmarł 25 V 992)

 Tradycja mówi, że był założycielem kościoła św. Mikołaja na Czwartku.

 Jak podaje ksiądz Jan Ambroży Wadowski w „Kościołach lubelskich”:

Podanie miejscowe uważa kościół Ś. Mikołaja na przedmieściu lubelskiem Czwartek zwanem istniejący, za najdawniejszą świątynię w Lublinie. Utrzymuje ono, że wspomniany kościół założony został na miejscu zniesionej świątyni pogańskiej, za panowania Mieczysława 1 w wieku X. 0 ile zgodnem jest z rzeczywistością powyższe podanie, trudno coś stanowczego o tem powiedzieć; to tylko jest pewnem, że do obecnych czasów w Lublinie i jego okolicy utrzymuje się, a od wszystkich zajmujących się przeszłością tego miasta  powszechnie jest znane.

więcej o Mieszku I

Grafika losowa