Dzisiejsza data:

(1415–1480)

historyk, ksiądz

Jako wychowawca synów Kazimierza Jagiellończyka przebywał w Lublinie na zamku królewskim w latach 1473–1476 z pewnymi przerwami.

Tu prawdopodobnie ukończył dwa swoje dzieła: życiorys biskupów poznańskich i arcybiskupów gnieźnieńskich (zostały zaopatrzone dedykacjami datowanymi z zamku lubelskiego) oraz księgę uposażeń diecezji krakowskiej, a zwłaszcza archidiakonatu lubelskiego i zawichojskiego.

W księdze uposażeń zebrał obszerne dane dotyczące erekcji i uposażenia lubelskiego kościoła parafialnego św. Michała oraz klasztorów Brygidek, Dominikanów i Bernardynów.

 czytaj więcej

Grafika losowa