Dzisiejsza data:

Biernat z Lublina

(między 1460 a 1467 Lublin – po 1529)

pisarz

           Był pierwszym literatem ogłaszającym drukiem książki wyłącznie w języku polskim.

           W roku 1953 odsłonięto uroczyście na gmachu Trybunału w Lublinie (po prawej stronie od głównych drzwi wejściowych) tablicę pamiątkową ku czci „ojca piśmiennictwa polskiego, wyraziciela radykalnych dążeń ludu w epoce Odrodzenia”.

 czytaj więcej ...

Grafika losowa