Dzisiejsza data:

Kazimierz Jagiellończyk

(1427–1492)

król polski

 1449 XII 12 - w Piotrkowie mandatem swoim nakazał rajcom Sandomierza, Lelowa, Wiślicy i Lublina, aby nie wzbraniali kupcom krakowskim podczas rocznych jarmarków sprzedawać sukna, barchanu i płótna na łokcie

1474 – awansował Lublin na stolicę województwa

 więcej o Kazimierzu Jagiellończyku...

Grafika losowa