Dzisiejsza data:

(około 1160 – 1223)

kronikarz

W jego kronice spotykamy pierwszą wzmiankę o Lublinie w piśmiennictwie polskim.

Dla uświetnienia dynastii Piastów wymyślił koligację Leszka III z Juliuszem Cezarem (patrz – Pradzieje Lublina).

Jan Długosz opowieści Kadłubka nie uznał za wiarygodną i nie wprowadził jej do swojej historii.

 więcej o Wincentym  

Grafika losowa