Dzisiejsza data:

Jeden z najcenniejszych zabytków sztuki średniowiecznej w Polsce.

Bezcenna jest bogata polichromia z początku XV wieku związana z kulturą prawosławną. Barwne bizantyjsko–ruskie malowidła pokrywają ściany i sklepienia oraz podtrzymujący je filar.

Freski pokazują sceny z życia Marii, dzieciństwo Chrystusa i świętych kościoła wschodniego.

zobacz więcej …

Grafika losowa