Dzisiejsza data:

Wieś położona w powiecie krasnostawskim, w gminie Siennica Różana, obok miejscowości przepływa niewielka rzeka Siennica, dopływ Wieprza. Przez wieś przebiega droga wojewódzka nr 843.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Michała Archanioła (1806, od połowy XIX wieku cerkiew unicka, w latach 1875-1919 świątynia prawosławna) i drewniana dzwonnica

Klasycystyczna plebania (XIX/XX wiek)

Kapliczka św. Jana Nepomucena (XIX/XX wieku)

Grafika losowa