Dzisiejsza data:

Wieś położona w powiecie chełmskim, siedziba gminy.

Warto zobaczyć:

Zespół kościelny:

- barokowy kościół św. Michała Archanioła (1595 – 1608)

- dzwonnica (2 połowa XVIII wieku)

- plebania (połowa XIX wieku)

- zabytkowy drzewostan w granicach cmentarza kościelnego

Cmentarz żydowski

Układ urbanistyczny wsi

Zamczysko średniowieczne z pozostałościami umocnień ziemnych

Murowane kapliczki stojące u wylotu ulic (wybudowane w 1762 roku przez Mariannę Potocką: św. Barbary, św. Michała, św. Elżbiety, św. Jana Nepomucena, św. Floriana)

Nowa Synagoga (1903, niektóre źródła podają 1890-1894), przerobiona na magazyn (1950)

Barokowa cerkiew prawosławna św. Eliasza Proroka (1771), dawniej greckokatolicka, obecnie świątynia należy do parafii w Hrubieszowie

Drewniane czworaki podworskie (po 1830) - ul. Uchańska nr 6, 8 i 10

Pomnik Kościuszki (1905)

Grafika losowa