Dzisiejsza data:

Wieś położona w powiecie hrubieszowskim, głównie na lewym brzegu rzeki Huczwy, siedziba gminy.

Warto zobaczyć:

Cerkiew prawosławna (1864), obecnie kościół NMP i św. Michała

Dzwonnica drewniana, cmentarz przykościelny

Zespół pałacowo – parkowy (1 połowa XIX wieku):

Klasycystyczny pałac, oficyna, rządcówka, stajnia, ogrodzenie z bramą wjazdową, park krajobrazowy w stylu angielskim

Układ komunikacyjny kolejki wąskotorowej Werbkowice - Hrubieszów (1915)

Grafika losowa