Dzisiejsza data:

Wieś (1543 - 1824 miasto) położona w powiecie opolskim, w gminie Opole Lubelskie.

Warto zobaczyć:

Klasycystyczny kościół św. Trójcy (1777 – 1784, przekształcony 1902, restaurowany w latach 1914 – 1918)

Grafika losowa