Dzisiejsza data:

Wieś (1579 – 1870 miasto) położona w powiecie bialskim, siedziba gminy. Przez miejscowość przepływa Zielawa, rzeka dorzecza Bugu, dopływ Krzny.

Warto zobaczyć:

Neoklasycystyczna cerkiew prawosławna św. Jerzego i Wniebowzięcia NMP (1870 – 1872) więcej …

Murowany kościół Przemienienia Pańskiego (1937 – 1939) więcej …

           - murowana plebania (1873)

           - zabytkowy pounicki cmentarz z XIX wieku z grobami rodziny pisarza J.I. Kraszewskiego

Pozostałości murowanego dworu z XIX wieku

Trzy pomniki ofiar II Wojny Światowej

Grafika losowa