Dzisiejsza data:

Wąwolnica

            Wieś (w latach 1346–1870 miasto) położona w powiecie puławskim, siedziba gminy, położona na wysokim brzegu rzeki Bystrej, w malowniczym regionie Płaskowyżu Nałęczowskiego, porozcinanego lessowymi wąwozami i wzniesieniami 

           W jej nazwie doszukać się można analogii do krakowskiego Wawelu, określanego w XV wieku jako Wawelnicz. Oba wzgórza – wawelskie i wąwolnickie – górują nad podmokłymi łąkami i nazwy ich mogą pochodzić z czasów, kiedy tego rodzaju wzniesienia ulokowane pośród bagnistych dolin w zakolach rzek nazywano wąwelami. W XIII wieku istniał tu gród obronny, zwany Wawelnicą. Miasteczko zachowało układ urbanistyczny z XVI–XVII wieku – główne ulice wychodzą z naroży dawnego rynku otoczonego parterowymi domkami z ganeczkami oraz starymi zabudowaniami gospodarczymi.

                                opracowała Irena Kowalczyk

Warto zobaczyć:

Pozostałości dawnego układu urbanistycznego – rynek o wymiarach 100 x 100 m

Neogotycki kościół św. Wojciecha (wybudowany w latach 1909–1914)

Kaplica Matki Boskiej Kębelskiej – prezbiterium dawnego kościoła murowanego z XV wieku, korpus kościoła rozebrano w latach 1907-1909

Grafika losowa