Dzisiejsza data:

(język ukraiński Угруск) – wieś położona w powiecie włodawskim, w gminie Wola Uhruska, przy drodze wojewódzkiej nr 816 Dorohusk-Włodawa i linii kolejowej Chełm-Włodawa.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Jana Chrzciciela, pierwotnie renesansowy (1676 – 1678, rozbudowywany 1837, 1954)

Cerkiew prawosławna Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy (1849), dawniej unicka

Na terenie cerkwi ślady XII – wiecznego grodziska książąt halicko – włodzimierskich

Na cmentarzu katolickim zabytkowe nagrobki (najstarszy z 1842) oraz kapliczka domkowa (XIX wiek)

Klasycystyczny dwór Niemiryczów (XIX wiek, przebudowany XX wiek) w otoczeniu parku

Grafika losowa