Dzisiejsza data:

Wieś położona w powiecie lubelskim, w gminie Jastków

 W czasach Królestwa Polskiego (w latach 1815–1832) istniała gmina Tomaszowice.

 Obecnie właścicielem pałacu i parku o łącznej powierzchni 6,09 ha jest Gmina Jastków.

Z dawnego majątku Ostromęckich, wydzielona jest działka o powierzchni 0,12 ha,
na której stoi nie używana już kaplica, odgrodzona od ulicy niskim ogrodzeniem.
Właścicielem tej części jest Kuria Biskupia w Lublinie.


W pałacu mieściła się szkoła podstawowa będąca zarządcą budynku i parku.

 kalendarium:

1381 - wieś występuje po raz pierwszy jako Thomaszenicze

XVII wiek – wieś należy do Stanisława Borowskiego

1739 - właścicielką majątku jest Anna z Opolskich Kurdwanowska

pod koniec XVIII wieku - posiadłość przechodzi do rąk rodziny Dłuskich, herbu Nałęcz

1827 – wieś miała 25 domy, 167 mieszkańców. Folwark liczył 1304 mórg,
w tym grunty orne
i ogrody 981, łąki 47, pastwiska 72,
las 163 (nie urządzony) i nieużytki 41 oraz jeden


budynek murowany i 22 drewniane, wiatrak

1854 - Anna Dłuska była fundatorką kaplicy pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła

1863 - Anna Dłuska wybudowała nowy murowany pałac o cechach neoklasycystycznych,
z kolumnadą frontową

1880 - posiadłość przejmuje rodzina Grabowskich,
wieś ma 42 domy, 318 mieszkańców,
pałac dziedziców i wiatrak

1885 – Jadwiga z Grabowskich Pieniążkowa zapisała dobra mężowi

1905-1945 – posiadłość należy do rodu Ostromęckich

1945 - nowe władze wypędziły z pałacu ostatnią właścicielkę -
Jadwigę Ostromęcką – Modzelewską, zasłużoną nauczycielkę szkoły w Tomaszowicach i w Sieprawicach

  Warto zobaczyć:

Zespół pałacowy, 2 połowa XIX:
pałac
      kaplica
      park
      ogrodzenie
Aleja lipowa z XVIII wieku.
 Pałac - wybudowany został w 1863 roku przez Annę Dłuską w miejscu starego szlacheckiego dworu. 
Był to  murowany pałac o cechach neoklasycystycznych, 
którego fronton zdobiły attykowe murki, neobarokowe wazony i balkon o dwóch kolumnach.

 Widok pałacu z 1912 roku (przed budynkiem właściciel - Piotr Ostromęcki):

 PodjazdFront pałacuWidok od strony parku

 Widok obecny (2012 I):

 Front pałacu                                           Widok od strony parku

Kaplica - fundatorką kaplicy była w 1854 roku Anna Dłuska, 
ostatnia właścicielka majątku z rodu Dłuskich.

Pierwotnie kaplica mieściła się w jednym pomieszczeniu budynku,
który służył jako dworska oficyna, resztę budynku stanowiło mieszkanie ogrodnika.
Kaplica została w 1909 roku rozbudowana przez Piotra Ostromęckiego,
objęła wówczas 2/3 całości budynku.

Widok kaplicy z 1912 roku:

Kaplica. Widok z roku 1912

a tak kaplica wygląda aktualnie (2012 r.):

Kaplica - postać ChrystusaWidok kaplicy od strony drogi

 Widok kaplicy od strony dworu

 

Widok kaplicy od strony parku

Widok parku z 1912 roku:

Widok parku z roku 1912

widok parku aktualnie (2012 r.):

ParkParkPark

               Park                Park

Resztki ogrodzenia:

Pozostałości ogrodzenia

 

 Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła

Wybudowany w latach 1982–1987, obok kościoła znajduje się dzwonnica o konstrukcji stalowej, wykonana w 1975 roku.

                   Nowy kosciół                           Nowy kosciół

Grafika losowa