Dzisiejsza data:

Wieś położona w powiecie bialskim, w gminie Biała Podlaska, nad rzeką Krzną

Warto zobaczyć:

Zespół dworski (XIX wiek): czytaj więcej …

- murowany dwór (obecnie szkoła)

- park krajobrazowy (2 połowa XIX wieku), z gazonem od frontu i aleją na osi tylnej, okazy starych świerków i lip, częściowo zachowany szpaler grabowy, od zachodu otoczony wałem oraz suchą fosą, za parkiem od północnego - zachodu sadzawka

- dawny budynek folwarczny (koniec XIX wieku)

Grafika losowa