Dzisiejsza data:

Wieś (1537 - 1869 miasto) położona w powiecie łukowskim, siedziba gminy, przez miejscowość przepływa rzeka Czarna, dopływ Tyśmienicy.

Warto zobaczyć:

Eklektyczny kościół św. Stanisława BM (1930 – 1940)

Grafika losowa