Dzisiejsza data:

Wieś położona w powiecie hrubieszowskim, w gminie Hrubieszów.

Warto zobaczyć:

Drewniana cerkiew Narodzenia Pana Jezusa (1801) początkowo greckokatolicka, potem prawosławna, obecnie rzymskokatolicki kościół parafialny Matki Bożej Łaskawej

Dzwonnica (1850, odnawiana w XX wieku)

Grafika losowa