Dzisiejsza data:

Miasto w powiecie zamojskim, nad rzeką Wieprz.

Warto zobaczyć:

Kościół klasztorny św. Katarzyny (1638, przebudowany XIX wiek)

Klasztor franciszkanów (XVII wiek, przebudowany XIX wiek), obecnie szpital

Renesansowo – manierystyczny kościół św. Mikołaja Biskupa (1620)

Cerkiew Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy, należąca do parafii w Zamościu - najstarsza czynna świątynia prawosławna w Polsce

Dawna synagoga (XVII wiek), obecnie dom kultury

Kirkut z największym na Zamojszczyźnie zespołem macew

Ratusz (1830)

Późnobarokowy pałac Zamoyskich w Klemensowie (1744 – 1746) z parkiem krajobrazowym

Ruiny zamku z pozostałościami kamiennej kwadratowej wieży oraz suchymi fosami

Kaplica cmentarna św. Leonarda (1812)

Kapliczka upamiętniająca wygnanie arian (1650)

Młyn wodny (początek XX wieku)

Układ urbanistyczny

Dom dyrektora cukrowni „Klemensów”, ul. Słodka 1, obecnie znajduje się tu Restauracja Klemens oraz Muzeum Skarbów Ziemi i Morza

Szkoła (1819), obecnie Liceum, ul. Zamojska 70

Pomnik chrząszcza

Grafika losowa