Dzisiejsza data:

Wieś położona w powiecie kraśnickim, w gminie Kraśnik na Wzniesieniach Urzędowskich

Warto zobaczyć:

  • - barokowa kaplica Świętej Trójcy (1766 – 1767), wybudowana na planie trójkąta
  • pomnikowe drzewa w pobliżu kaplicy: jawor Acer pseudoplatanus (jeden z najstarszych – około 380 lat - i największy okaz tego gatunku w Polsce – obwód pnia około 600 cm, wysokość około 18 metrów), lipy drobnolistne Tilia cordata (obwód pnia 430 cm i 460 cm), kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum (365 cm obwodu)

  • kurhan na polu w odległości około 100 m od drogi, usytuowany na terenie dawnego grodziska z IX – X wieku, według legend jest to grób dowódcy szwedzkiego, powstańców styczniowych lub wodza tatarskiego

  • murowana kapliczka z kamienną figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1905

Grafika losowa