Dzisiejsza data:

(dawniej Bruss Stary) – wieś położona w powiecie włodawskim, siedziba gminy, leży przy drodze 819.

Warto zobaczyć:

Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej (1805-1807), dawniej cerkiew unicka, po 1875 roku prawosławna

Murowana dzwonnica (XIX wiek)

Kapliczka przykościelna

Czworak dworski (XIX wiek), drewniany o konstrukcji sumikowo - łątkowej z czterospadowym dachem

Dawna karczma (XIX wiek)

Pozostałości zespołu dworskiego (XVIII/XIX wiek) z fundamentem dworu, odrestaurowaną oficyną, spichlerzem i chlewnią

Park dworski (XVIII wiek)

Grafika losowa