Dzisiejsza data:

Wieś (1548 - 1821 miasto) położona w powiecie chełmskim, siedziba gminy.

Warto zobaczyć:

Kościół MB Częstochowskiej (1904), dawniej cerkiew prawosławna

Grafika losowa